oprema

Uređaj-kada za pranje

Uređaj-kada za pranje farbarskih pištolja za vodene i rastvaračke sisteme sa separatorom ROSAUTO Brend | ROSAUTO SRL

352.584 RSD

Uređaj-kada za pranje

Uređaj-kada za pranje farbarskih pištolja za vodene i rastvaračke sisteme ROSAUTO
Brend | ROSAUTO SRL

318.600 RSD

Uređaj-kada za pranje

Uređaj-kada za pranje farbarskih pištolja za vodene i rastvaračke sisteme automatska ROSAUTO Brend | ROSAUTO SRL

545.160 RSD

Uređaj-kada za pranje

Uređaj-kada za pranje farbarskih pištolja za vodene i rastvaračke sisteme poluautomatska ROSAUTO Brend | ROSAUTO SRL

460.200 RSD

Uređaj-kada za pranje

Uređaj-kada za pranje farbarskih pištolja za vodene i rastvaračke sisteme SPEEDY CLEAN ROSAUTO Brend | INTERFACE AUTHOR

205.320 RSD